PLAN BIZNESOWY

Ocena użytkowników:  / 7
SłabyŚwietny 

-----------------------------------------

Firma GOLDWIN zachęca, do współpracy w systemie konsumenckim, tzn.: każda osoba używa i poleca produkty innym osobom.Opisany poniżej Plan Biznesowy jest przygotowany dla wszystkich, którzy pragną zmiany w swoim życiu, dążą do niezależności finansowej obecnej, jak i emerytalnej. Chcą zadbać o zdrowie swoje i swojej rodziny.Informacje ogólne:
- Miesiąc rozliczeniowy jest liczony od 1 do ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca.    
- Miesiąc roboczy liczony jest od 1 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
- Zamówienia, wysyłka i opłaty realizowane są tylko w dni robocze.
- Wszelkie zamówienia, przelewy, zaksięgowane po ustalonym terminie, będą przypisane do następnego miesiąca roboczego.
- Jednostką rozliczeniową premii, jest rozliczenie w złotych polskich.
- Dynamiczny start stosujemy bezterminowo, dla każdego sponsora do trzeciego poziomu, bez ograniczeń ilości osób, według planu biznesowego.Osoba przystępująca do współpracy:

- Każda osoba rozpoczynająca współpracę wykupuje jednorazowo:
Zestaw Dynamiczny Start GENTLE DAY w cenie 390 zł + 16 zł koszt przesyłki lub:
Zestaw Dynamiczny Start LIVE REGENERACJA w cenie 390 zł + 16 zł koszt przesyłki lub:
Zestaw Dynamiczny Start GOLD RENOVATION  w cenie 390 zł + 16 zł koszt przesyłki
Zestaw Dynamiczny Start E-Szkolenia w cenie 390 - płatność on-line - Każde kolejne zakupy, dystrybutor nabywa w cenie hurtowej w/g  cennika.
- Warunkiem wypłacenia prowizji z obrotu struktury jest wykupienie 1-go, dowolnie wybranego zestawu w danym miesiącu po cenie hurtowej.
- Premie wypłacane są do 15-tego dnia każdego następnego miesiąca kalendarzowego.
- W systemie obowiązuje dynamiczna kompresja.Rodzaje zysku dystrybutora:

- Zysk ze sprzedaży detalicznej.
- Dodatkowy zysk, przyznawany w formie premii, wg Planu Biznesowego.
- Dodatkowa premia, naliczana za start dynamiczny, wg Planu Biznesowego
DYNAMICZNY START

Jednorazowa premia przyznawana za sponsorowanie, liczona od ceny hurtowej  jednego z Zestawów Dynamiczny Start, obowiązuje do 3 poziomu i nie jest wliczana do obrotu struktury poniżej 3 poziomu.

Poziom I
+20% (z zestawu startowego) +10% (premia obrotu struktury) = start dynamiczny

Poziom II
+15% (z zestawu startowego)   +9% (premia obrotu struktury) = start dynamiczny

Poziom III
+10% (z zestawu startowego)   +8% (premia obrotu struktury) = start dynamiczny


 Premia obowiązująca do VII poziomu obrotu struktury

Poziom   I       + premia obrotu struktury             + 10%
Poziom   II      + premia obrotu struktury             + 9%
Poziom   III     + premia obrotu struktury             + 8%
Poziom   IV     + premia obrotu struktury             + 6%
Poziom   V      + premia obrotu struktury             + 5%
Poziom   VI     + premia obrotu struktury             + 5% 
Poziom   VII    + premia obrotu struktury             + 5%


Przedstawione liczby, nie określają bezpośrednio zarobków. Rzeczywiste dochody, zależą od: czasu i energii włożonych w pracę oraz ogólnej liczby uczestników całego przedsięwzięcia.